logo

شرکت تام تلکام

گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات تام تلکام. پيشرو در زمينه تکنولوژي هاي روز شبکه
info@tamtelecom.ir
تلفن : 40227951-021
فکس: 40227952-021
 

پیاده سازی و اجرا

qodef-team-image
Data Center
پیاده سازی مراکز داده

طراحي، ‌تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي انواع مراكز داده اداري ، تجاري و سازماني تحت استانداردهای بین المللی.

اطلاعات بیشتر
qodef-team-image
WAN
راه اندازی شبکه های راه دور

راه اندازی شبکه بین نقاطی که در سطح یک شهر هستند. شبکه های شهری که به آنها شبکه های MAN گفته می شود.

اطلاعات بیشتر
qodef-team-image
MAN
راه اندازی شبکه های شهری

راه اندازی شبکه بین نقاط مختلف در شهرهای کشور و حتی در هر نقاطی که در دنیا هستند.

اطلاعات بیشتر
qodef-team-image
LAN
راه اندازی شبکه های LAN

راه اندازی شبکه های داخلی در محدوده داخل سازمان همراه با سرویسهای مختلف در سطح نیاز سازمان.

اطلاعات بیشتر
qodef-team-image
Network Services
سایر سرویسهای شبکه

راه اندازی و پیکربندی انواع سرویسها و پروتکلهایی که مورد نیاز سازمانها در یک شبکه می باشد.

اطلاعات بیشتر
qodef-team-image
Network Security
استقرار فرآیندهای پایش امنیت

راه اندازی استانداردها و پروتکلهای امنیتی و پیاده سازی سیستمهای پایش شبکه.

اطلاعات بیشتر
qodef-team-image
Maintenance of Infrastructure
استقرار فرآیندهای نگهداری زیرساخت

خدمات نگهداری و پشتیبانی از زیرساختهای شبکه، تجهیزات شبکه و سرویسهای شبکه.

اطلاعات بیشتر
qodef-team-image
Network operation Center
راه اندازی مرکز NOC

راه اندازی مراکز و اتاقهای کنترل شبکه و مانیتورینگ شبکه جهت کنترل کامل شبکه و زیرساختها.

اطلاعات بیشتر